close
تبلیغات در اینترنت
باد صبا - 81
درخواست فیلم دانلود سریال جدید دانلود فیلم ایرانی دانلود فیلم خارجی
 • غزل

  غزل " به دار اولی"

 • غزل

  غزل "اهل دام"

 • غزل

  غزل "دارایی"

 • غزل

  غزل " پیش از غم تو "

 • غزل

  غزل "کاشانه"

 • غزل

  غزل "هنر آموز"

 • غزل

  غزل "شب فرقت"

 • غزل :روی دلدار

  غزل :روی دلدار"

 • غزل

  غزل "سبکبار"

 • غزل

  غزل "دوری و دیری "

 • غزل

  غزل "حاجب"

 • غزل

  غزل " آن کیست "

 • دوبیتی

  دوبیتی "چاهی تنگ "

 • دوبیتی

  دوبیتی "تسبیح"

 • غزل

  غزل "پرده دار "

 • غزل

  غزل "دختر بهار"

 • غزل

  غزل "کمان ابرو"

 • غزل :حرف ننوشته

  غزل :حرف ننوشته"

 • غزل

  غزل "بازیچه"

 • شاه بیت های ماندگار (۸۲)

  شاه بیت های ماندگار (۸۲)

 • شاه بیت های ماندگار (۸۱)

  شاه بیت های ماندگار (۸۱)

 • شاه بیت های ماندگار (۸۰)

  شاه بیت های ماندگار (۸۰)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۹)

  شاه بیت های ماندگار (۷۹)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۸)

  شاه بیت های ماندگار (۷۸)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۷)

  شاه بیت های ماندگار (۷۷)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۶)

  شاه بیت های ماندگار (۷۶)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۵)

  شاه بیت های ماندگار (۷۵)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۴)

  شاه بیت های ماندگار (۷۴)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۳)

  شاه بیت های ماندگار (۷۳)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۲)

  شاه بیت های ماندگار (۷۲)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۱)

  شاه بیت های ماندگار (۷۱)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۰)

  شاه بیت های ماندگار (۷۰)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۹)

  شاه بیت های ماندگار (۶۹)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۸)

  شاه بیت های ماندگار (۶۸)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۷)

  شاه بیت های ماندگار (۶۷)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۶)

  شاه بیت های ماندگار (۶۶)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۵)

  شاه بیت های ماندگار (۶۵)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۴)

  شاه بیت های ماندگار (۶۴)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۳)

  شاه بیت های ماندگار (۶۳)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۲)

  شاه بیت های ماندگار (۶۲)

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت

تبلیغات

پخش کننده

پخش تصادفی بیش از ۵۰۰ دقیقه موسیقی سنتی ایرانی

786

جداکننده

هزار و یک شب- پیشگفتار و حکایت نخست
 • تاریخ ارسال : دوشنبه 25 شهريور 1392
 • موضوعات : نثر فارسی ,
 • بازدید : 279 مشاهده

۷۸۶

بى ‏ترديد كتاب هزار و يك شب را بايد يكى از شاهكارهاى جذاب ادبى دانست كه مطالعه آن در عين سرگرم كردن خواننده، وى را دچار تعالى روحى و معنوى شگرفى مى‏كند. مضامين متعدد اخلاقى و حكايات پندآموز اين كتاب در قالب بيانى زيبا و دلنشين و در كنار اشعارى نغز آورده شده‏اند

كتابى كه بنام الف ليلة و ليله در ادبيات شرق و غرب معروف شده، يكى از كتابهاى معدودى است كه از ازمنه باستانى حكايت ميكند و بهترين يادگاريست كه از آداب ملل قديمه مشرق زمين باقى مانده و بيان اهميّت اين كتاب، هم از لحاظ تاريخى و هم از جنبه ادبى بيش از آنست كه بتوان در مختصر زمانى كه اين بنده را مجال است، حقّ موضوع را ادا كند.

در آغاز، كتاب الف ليله قبل از دوره سلاطين فرس قديم (هخامنشى) در هندوستان بظهور رسيده. بعدها در عهدى كه ظاهرا قبل از اسكندر است، بايران آمده و بلغت فارسى قديم ترجمه گرديد و بهزار افسانه ناميده شد. سپس در قرن سوم هجرى هنگامى كه در بغداد، كتب علمى و ادبى از السنه مختلفه بعربى ترجمه و نقل ميشد، اين كتاب نيز كسوت عربى پوشيد و دير زمانى در بغداد در دست اهل فضل و ادب دست بدست ميگشت و از آثار ادبى عرب، هم از عهد بداوت و هم در زمان حضارت، حكايات و قصصى بر آن افزوده شد.

تا اينكه در قرن چهارم بعد از المتوكل عباسى كه اهل علم و دانش از بغداد، كتب و فضائل و علوم را باصقاع ممالك اسلامى حمل مينمودند، اين كتاب نيز منتقل بمصر شد و در قاهره بدست قصه سرايان و نقّالان افتاد. در عهد سلاطين مماليك مصرى، حكايت سرايان مصر بر آن كتاب، افسانه‏هاى بسيار كه بعضى از بافته‏هاى مصر و بعضى از مآخذ يهود بود، افزودند.

عاقبت الامر در قرن دهم هجرى (شانزدهم مسيحى) كتاب مذكور جمع‏ آورى و تدوين يافت و بصورت الف ليلة و ليله كنونى درآمده، در قرن هجدهم، اولين ترجمه فرانسوى آن بدست آنطوان گلان انجام گرفت و باروپا معرفى شد.اثبات اين سير تاريخى يا بوسيله تتبعاتى است كه در مكتب قديمه تاريخ بعمل آمده يا بواسطه تحقيقاتى است كه در متن كتاب و نسبت به حكايات موجوده نموده‏ اند( رجوع شود بههزار و يك شب‏
انتشارات دنیای کتاب-چاپ دوم‏-تهران-۱۳۸۷ ش)

با سپاس /ه . ف

 

حكايت شهرباز و برادرش شاه ‏زمان‏ را در ادامه مطلب بخوانید.

 

 

توضیحات بیشتر / دانلود
ترجمه دیباچه ی مثنوی معنوی
ترجمه دیباچه ی مثنوی معنوی
 


ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ اﻳﻦ، ﻛﺘﺎب ﻣﺜﻨﻮى اﺳﺖ و آن اﺻﻮل رﻳﺸﻪھﺎى ارﻛﺎن دﻳﻦ، در ﺑﺎزﺟﺴﺖ رازھﺎى وﺻﻮل و ﻳﻘﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ داﻧﺸ ﮫﺎىﺧﺪاى اﺳﺖ و روﺷﻨﺘﺮﻳﻦ راھﮫﺎى اﻟﮫﻰ و آﺷﻜﺎرﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮھﺎﻧﮫﺎى اوﺳﺖ. داﺳﺘﺎن ﻧﻮر آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاﻏﺪاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﭼﺮاغ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎن ﭘﺮﺗﻮاﻓﺸﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از درﺧﺸﺶ ﺳﺤﺮﮔﮫﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻮراﻧﻰﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮدوس دﻟﮫﺎﺳﺖ، ﭼﺸﻤﻪھﺎ و ﺷﺎﺧﻪھﺎﻳﻰ دارد.
ﻳﻜﻰ از ﭼﺸﻤﻪﺳﺎران آن را راھﺮوان اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى واﺻﻼن راه راﺳﺘﻰ و دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﺰرﮔﻮارﻳﮫﺎ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه و ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ آراﻣﺶ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﻧﯿﻜﻤﺮدان در آﻧﺠﺎ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﻰآﺷﺎﻣﻨﺪ و آزادﮔﺎن از آن ﺷﺎدى و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻰ ﺑﺮﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ. آن، ھﻤﺎﻧﻨﺪ رود ﻧﯿﻞ ﺟﺎرى در ﻣﺼﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﮔﻮاراﻳﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮدﺑﺎران اﺳﺖ و ﻣﺎﻳﻪ اﻓﺴﻮن ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن و ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﺎن اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاى - ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﮔﻔﺖ: ﺑﺪان ﮔﺮوھﻰ ﮔﻤﺮاه ﮔﺮدﻧﺪ و ھﻢ ﺑﺪان ﮔﺮوھﻰ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻘﺮه، ٢/۶٢( آن
مابقی در ادامه مطلب
توضیحات بیشتر / دانلود
سخنی پیرامون مثنوی معنوی-سخن دوم-حرکت شناسی
بررسی و بازخوانی معنوی مثنوی معنوی
۷۸۶

مولانا معتقد است کشش خداوند هنگام هستی بخشیدن آغاز شده است و اکنون این انسان است که باید به آن پاسخ دهد و در واقع مولانا به تعلیم عشق معتقد است. به تعبیر مولانا این خود انسان است که مقدمات جذبه خداوند را فراهم می کند.
این قدر گفتیم باقی فکر کن فکر اگر جامد بود رو ذکر کن
ذکر آرد فکر را در اهتزاز ذکر را خورشید این افسرده ساز
اصل خود جذبه است لیک ای خواجه‌تاش کار کن موقوف آن جذبه مباش
هم‌چو چه کن خاک می‌کن گر کسی زین تن خاکی که در آبی رسی
گر رسد جذبه خدا آب معین چاه ناکنده بجوشد از زمین
کار می‌کن تو بگوش آن مباش اندک اندک خاک چه را می‌تراش
هر که رنجی دید گنجی شد پدید هر که جدی کرد در جدی رسید
گفت پیغمبر رکوعست و سجود بر در حق کوفتن حلقه وجود
حلقه آن در هر آنکو می‌زند بهر او دولت سری بیرون کند


اخلاق ،افكار وعقايد مولوي دريايي بس عطيم و پهناور است كه در اين گفتار بيش از يك قطره آن ر ا نمي توان ارائه داد،بايد سالها در عرفان غور كرد تا توفيق درك مطالب اثر عظيم مولانا را به دست آورد و توانست پيرامون افكار او شرح و تعليق نوشت.مولانا جلال الدين رومي يا مولانا محمد بلخي خراساني در بيان اطوار عشق ‌‌، زبان خاص خود را دارد . مولانا داراي بياني گرم و نغماني خسته و در مقام بيان تحقيقات عرفاني مطالب را تنزل مي دهد تا به فهم نزديك شود و در عذوبت بيان و گرمي سخن آدمي را جذب مي كند و شور و حالي خاص مي بخشد.
 
 
مابقی در ادامه مطلب
توضیحات بیشتر / دانلود

786

جداکننده