close
تبلیغات در اینترنت
باد صبا - 82
درخواست فیلم دانلود سریال جدید دانلود فیلم ایرانی دانلود فیلم خارجی
 • غزل

  غزل " به دار اولی"

 • غزل

  غزل "اهل دام"

 • غزل

  غزل "دارایی"

 • غزل

  غزل " پیش از غم تو "

 • غزل

  غزل "کاشانه"

 • غزل

  غزل "هنر آموز"

 • غزل

  غزل "شب فرقت"

 • غزل :روی دلدار

  غزل :روی دلدار"

 • غزل

  غزل "سبکبار"

 • غزل

  غزل "دوری و دیری "

 • غزل

  غزل "حاجب"

 • غزل

  غزل " آن کیست "

 • دوبیتی

  دوبیتی "چاهی تنگ "

 • دوبیتی

  دوبیتی "تسبیح"

 • غزل

  غزل "پرده دار "

 • غزل

  غزل "دختر بهار"

 • غزل

  غزل "کمان ابرو"

 • غزل :حرف ننوشته

  غزل :حرف ننوشته"

 • غزل

  غزل "بازیچه"

 • شاه بیت های ماندگار (۸۲)

  شاه بیت های ماندگار (۸۲)

 • شاه بیت های ماندگار (۸۱)

  شاه بیت های ماندگار (۸۱)

 • شاه بیت های ماندگار (۸۰)

  شاه بیت های ماندگار (۸۰)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۹)

  شاه بیت های ماندگار (۷۹)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۸)

  شاه بیت های ماندگار (۷۸)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۷)

  شاه بیت های ماندگار (۷۷)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۶)

  شاه بیت های ماندگار (۷۶)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۵)

  شاه بیت های ماندگار (۷۵)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۴)

  شاه بیت های ماندگار (۷۴)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۳)

  شاه بیت های ماندگار (۷۳)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۲)

  شاه بیت های ماندگار (۷۲)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۱)

  شاه بیت های ماندگار (۷۱)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۰)

  شاه بیت های ماندگار (۷۰)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۹)

  شاه بیت های ماندگار (۶۹)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۸)

  شاه بیت های ماندگار (۶۸)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۷)

  شاه بیت های ماندگار (۶۷)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۶)

  شاه بیت های ماندگار (۶۶)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۵)

  شاه بیت های ماندگار (۶۵)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۴)

  شاه بیت های ماندگار (۶۴)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۳)

  شاه بیت های ماندگار (۶۳)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۲)

  شاه بیت های ماندگار (۶۲)

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت

تبلیغات

پخش کننده

پخش تصادفی بیش از ۵۰۰ دقیقه موسیقی سنتی ایرانی

786

جداکننده

سخنی پیرامون مثنوی معنوی-دیباچه-سخن اول
 نسخه‌ای خطی از مثنوی معنوی در شیراز ۷۸۶

تصویر: نسخه‌ای خطی از مثنوی معنوی در شیراز به زبان فارسی بر روی کاغذ، 22x11 سانتی متر، 2 ستون، (18x9 سانتی متر)، 19 خط، 39 خط مورب در حاشیه در خط نسخ و نستعلیق آفریده به دست خط حسین بن شیخ علی/ مالکیت متعددی بر آن نگاشته شده است و 17 قالب مهر و موم بر پیکره ی آن بر جای مانده است، از جمله برخی از علائم مربوط به کتابخانه سلطنتی مغول.
مولوي حيات را حركت بي وقفه به سوي تعالي مي داند .استكمال تمامي آفرينش از فروترين تظاهر تا برترين تجلي ‌،و سير تكاملي فرد ،هردو را مي توان در رتو اين نور لحاظ كرد.نردباني كه انسان را رو به آسمان مي برد پير راشد در مراحل منظم ،مرد سفر را به سوي حقايق عالي تر ارشاد مي كندتا آنكه درهاي حق گشوده مي شود و ديگر در عشق نياز به نردبان نيست ،سماع نيز نردباني به سوي آسمان است سلامت نفس و صفا وصميميت دميدن حيات و روحيه نشاط واميد در ارواح و نفوس از خواص بارز مولاناست.ﻣﺜﻨﻮى، ﻧﺎم ﻳﻜﻰ از ﻗﺎﻟﺒﮫﺎى ﺷﻌﺮ ﻣﺪرﺳﻰ ( ﻛﻼﺳﯿﻚ ) ﺧﺎور زﻣﯿﻦ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻌﺮ، دو ﻣﺼﺮاع ھﺮ ﺑﯿﺖ ﻣﻘﻔﻰ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺑﯿﻦ اﺑﯿﺎت ﺗﺸﺎﺑﮫﻰ ﻧﯿﺴﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻌﺮ، ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ و در واﻗﻊ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺜﻨﻮى ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ( داﺷﺘﻦ دو ﻣﺼﺮاع ) اﺳﺖ. ﺑﺮاى اﺟﺘﻨﺎب ازﺳﻘﻮط در ﺗﻨﮕﻨﺎى ﻗﺎﻓﯿﻪ در ﺳﺮودن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻠﻰ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪه، اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ را ﺑﺮﻣﻰﮔﺰﻳﻨﻨﺪ. 
مابقی در ادامه مطلب
توضیحات بیشتر / دانلود
شکرستان پارسی (۱) همام تبریزی (۱)
 • تاریخ ارسال : یکشنبه 24 شهريور 1392
 • موضوعات : شاه بیت ,
 • بازدید : 297 مشاهدهزندگینامه ی کوتاه و چند شاه بیت (به همراه ترجمه انگلیسی)

(لطفا با انتشار برگردان انگلیسی اشعار و آثار پارسی به اتشار فرهنگ ، هنر و ادب غنی کشورمان به جهانیان سهیم باشید)
۷۸۶

همام الدين تبريزي پسر علائي متولد 598 هجري از مشاهير سخنوران تبريز و از ندماي مخصوص خواجه شمس الدين محمد صاحبديوان جويني وزير آباقاآن و خواجه رشيد الدين فضل الله همداني بود و مدتي وزارت آذربايجان را نيز داشته است. بنا بنوشته عبدالعلي فخرالزماني در سال 676 كه شمس الدين صاحبديوان جويني از طرف آباقاآن براي ضبط اموال معين الدين پروانه بروم رفته است همام نيز از جمله همراهان وي بود و نيز در 706 ازجمله كسانيست كه بتفسير خواجه رشيدالدين فضل الله همداني ( وزير غازانخان اولجايتو ، ابوسعيد ) نويسنده جامع التواريخ تفريظ نوشته است.

مجموعه آثار او عبارتست از اشعار عربي در حدود 180 بيت در مدح مولانا نجم الدين عبدالغفار و قاضي القضاه محي الدين و قطب الدين شيرازي و شيخ ابراهيم بن سعد الدين حموي جويني و صاحبديوان شمس الدين محمد جويني و خواجه رشيدالدين فضل الله و اشعار فارسي او در حدود 1800 بيت ( جمع اشعار عربي و فارسي در حدود 2000 بيت) قسمتي در توحيد و نعمت رسول اكرم و مدح غازان و قسمتي از غزليات و مثنوي صحبت نامه است كه بنام شرف الدين هارون پسر شمس الدين جويني سروده است.

در محاوره و انشاء و حسن خط استاد بود و با سعدي كه بنا بروايت دولتشاه سمرقندي در اواخر قرن هفتم هجري به تبريز آمده بود، ملاقات كرده است. ديوان همام پس از مرگش بامر خواجه رشيدالدين فضل الله جمع آوري شده است.

همام 116 سال عمر كرده، در 25 صفر 714 وفات يافته است ولي در مقدمه يكي از ديوانهاي همام، عمر او را 78 سال نوشته اند و مرگ او را چنين مي نويسند كه روزي همام بحمام رفت و پس از استحمام در صفه بالاي گرمخانه نشست ناگهان او را غشي عارض شد و در خزانه گرم افتاد چون او را بيرون آوردند وفات كرده بود.

بهشت حور میباشد مراد مردم از طاعت

ولی دیدار یار آمد بهشت جاودان ما

Angels of Heaven is the meaning of human`s obedience
but sweetheart`s meetings is our immortal of Heaven

***********************

مابقی در ادامه مطلب است

توضیحات بیشتر / دانلود
بررسی کلی تاریخ هنر ایرانی -قسمت سوم(هنر اقوام آریایی)

دوران مهاجرت اقوام آریایی۴۰۰۰تا۷۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح:

واژه آریا که معنای آزاده، شریف و بزرگوار می‌دهد به قومی از نژاد هندواروپایی گفته می‌شدکه نیاکان مردمان سرزمینهای ایران، بخشی از آسیای میانه و هندوستان و بخش‌هایی از اروپاهستند. (البته گسترهٔ تاریخی این دو سرزمین که در برگیرندهٔ بخش‌هایی از شبه قارهٔ هند، آسیای میانه، خاور میانه و آسیای کوچک امروزین است).

 

درباره خاستگاه آریائیان که در نوشته‌های کهن اوستا از آن به نام ایرانویج نام برده شده‌است چند دیدگاه طرح شده‌است.

تصویر یک آریایی هندی در تخت جمشیدهیئت عمومی یک آریائی هندی-تخت جمشید

 

 

برای مشاهده متن کامل این پژوهش بنده این متن  پی دی اف 12 صفحه ای را  در ادامه مطلب دانلود کنید.

توضیحات بیشتر / دانلود

786

جداکننده