close
تبلیغات در اینترنت
باد صبا - 84
درخواست فیلم دانلود سریال جدید دانلود فیلم ایرانی دانلود فیلم خارجی
 • غزل

  غزل " به دار اولی"

 • غزل

  غزل "اهل دام"

 • غزل

  غزل "دارایی"

 • غزل

  غزل " پیش از غم تو "

 • غزل

  غزل "کاشانه"

 • غزل

  غزل "هنر آموز"

 • غزل

  غزل "شب فرقت"

 • غزل :روی دلدار

  غزل :روی دلدار"

 • غزل

  غزل "سبکبار"

 • غزل

  غزل "دوری و دیری "

 • غزل

  غزل "حاجب"

 • غزل

  غزل " آن کیست "

 • دوبیتی

  دوبیتی "چاهی تنگ "

 • دوبیتی

  دوبیتی "تسبیح"

 • غزل

  غزل "پرده دار "

 • غزل

  غزل "دختر بهار"

 • غزل

  غزل "کمان ابرو"

 • غزل :حرف ننوشته

  غزل :حرف ننوشته"

 • غزل

  غزل "بازیچه"

 • شاه بیت های ماندگار (۸۲)

  شاه بیت های ماندگار (۸۲)

 • شاه بیت های ماندگار (۸۱)

  شاه بیت های ماندگار (۸۱)

 • شاه بیت های ماندگار (۸۰)

  شاه بیت های ماندگار (۸۰)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۹)

  شاه بیت های ماندگار (۷۹)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۸)

  شاه بیت های ماندگار (۷۸)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۷)

  شاه بیت های ماندگار (۷۷)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۶)

  شاه بیت های ماندگار (۷۶)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۵)

  شاه بیت های ماندگار (۷۵)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۴)

  شاه بیت های ماندگار (۷۴)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۳)

  شاه بیت های ماندگار (۷۳)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۲)

  شاه بیت های ماندگار (۷۲)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۱)

  شاه بیت های ماندگار (۷۱)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۰)

  شاه بیت های ماندگار (۷۰)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۹)

  شاه بیت های ماندگار (۶۹)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۸)

  شاه بیت های ماندگار (۶۸)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۷)

  شاه بیت های ماندگار (۶۷)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۶)

  شاه بیت های ماندگار (۶۶)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۵)

  شاه بیت های ماندگار (۶۵)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۴)

  شاه بیت های ماندگار (۶۴)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۳)

  شاه بیت های ماندگار (۶۳)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۲)

  شاه بیت های ماندگار (۶۲)

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت

تبلیغات

پخش کننده

پخش تصادفی بیش از ۵۰۰ دقیقه موسیقی سنتی ایرانی

786

جداکننده

۞بیانی بر کلیات هنری وتغیرات فکری -هنری انسان معاصر۞بحث پنجم-هنر مدرن-بحث چهارم


 

♛مراحل مدرنیسم
• شروع مدرنیسم، ۱۹۱۰- ۱۸۹۰
• انفجار مدرنیسم، ۱۹۳۰-۱۹۱۰
• نسل دوم مدرنیسم، ۱۹۴۵-۱۹۳۰
• مدرنیسم بعد از جنگ جهانی دوم
• مدرنیسم در دهه ۶۰ و پس از آن

 

✿*´*✿ حواشی ✿*´*✿

/*/ با توجه به سوال های مکرر وموازی دوستان هنر دوست برای تببین دقیق هنر مدرن در بین هنرهای زیاد اروپا پایه،حقیر در ذیل لیستی بر اساس نام دوره تاریخی وکشور یا نهاد ماثر در پایه گزاری آن هنر را می اورم.

دسته بندی هنر بر اساس طبقه بندی غربی  و منابع نوشتاری ام را در این فایل ۶ صفحه ای پی دی اف میتوانید مشاهده کنید.برای دریافت به ادامه مطلب مراجعه کنید.با سپاس هادی فرهنگ دوست

توضیحات بیشتر / دانلود
۞بیانی بر کلیات هنری وتغیرات فکری -هنری انسان معاصر۞بحث چهارم-هنر مدرن-بحث سوم

786

هنر مدرن‌ از همة‌ الگوهای‌ فلسفی‌ مدرنیسم‌ تبعیت‌ نمی‌کند و گاه‌ به‌ بعضی‌ اززیرساختهای‌ آن‌ هجوم‌ می‌آورد. هنرمدرن‌زاییدة‌ وجه‌ دوم‌ مدرنیته‌ است‌. گاه‌ هنر مدرن‌ خود منتقد مدرنیته‌ است‌. شاید با بر شمردن‌ویژگیهای‌ هنر مدرن‌ بتوان‌ این‌ وجوه‌ افتراق را در شکل‌ فلسفی‌ آن‌ ردیابی‌ کرد.هنر متأخر سده‌ی بیستم و آغاز سده‌ی بیست و یکم هر دو این عقیده را برای بسیاری از منتقدان مطرح می‌کنند که فرهنگ مدرنیسم به‌طور مؤثر در دهه 1960 به پایان می‌رسد ـ برخی از آثار تولید شده توسط هنرمندان مدرنیست از سوی دیگر می‌تواند بعنوان سطوح انتزاعی عاری از محتوا و قابلیت‌هایی که نتیجتاً آنها را به فرمالیسم، تشریح فرم ناب در هنری کاملاً خودمختار و تنها مرتبط با خود (هنر) است سوق دهد.

 

 در اندیشه‌ی مدرن، هنر ناب ،آفرینشِ یک جادوی برانگیزاننده که موضوع شناسایی (ابژه) و فاعل شناسا (سوژه) را، هم دنیای بیرونِ هنرمند و هم خود هنرمند را، یک جا در خود دارد. .

ویژگیهای‌ هنر مدرن‌ آنگونه‌ که‌ در کتاب‌ هنر مدرن‌ اثر نوربرت‌ لنیتن‌ ترجمه‌ علی‌ رامین‌ و نیز the modern Drama برشمرده‌ می‌شود عبارت‌ است‌ از :

 

مراجعه فرمایید به ادامه مطلب

 توضیحات بیشتر / دانلود
۞بیانی بر کلیات هنری وتغیرات فکری -هنری انسان معاصر۞بحث سوم-هنر مدرن-بحث دوم


 

مدرنیسم در حقیقت یکی از فرم‌های هنر، به ترتیبی جدید است به گونه ای که با ویژگی‌های فرمی عواطف آدمی در وجه کلی مطابقت دارند،و متناسب با نیازها و تغییرات فرمیک در شیوه نگرش بشر به پیرامون خود است. در حقیقت دو وجه کلی را که بر گرفته از اصل مدرنیسم است در هنر مدرن نیز میتوان مشاهده کرد.

یک وجه مدرنیته‌ در هنر ، آموزة‌ پیشرفت‌ وروشنگری‌ و ایمان‌ به‌ امکانات‌ گستردة‌ علم‌، تکنولوژی‌ و خردکیشی‌ را مبنای‌ بحث‌ خود قرارمی‌دهد اما وجه‌ دوم‌ ‌ که‌ در چهارچوب‌ پیدایی‌ و گسترش‌ جنبش‌ پیش‌ رو (آوانگارد) متجلی‌ شد، از همان‌ آغاز دارای‌ جهت‌گیری‌ رادیکال‌ و ضد طبقه‌ متوسط‌ بود. درواقع‌ این‌ جنبه‌ ازمدرنیته‌ بود که‌ مدرنیتة‌ بورژوازی‌ را زیر سوال‌ برد.

 از نظر بسیاری‌ از متفکران‌ علوم‌ اجتماعی‌ مدرنیسم‌ دورانی‌ تاریخی‌ است‌ که‌ پس‌ از رنسانس‌فرهنگی‌ اروپای‌ پس‌ از قرون‌ میانی‌ آغاز شد. "در این‌ دوران‌ چهرة‌ زندگی‌ بشر در اروپا تغییرات‌شگرف‌ و اساسی‌ کرده‌ است‌ اصطلاح‌ عصر روشنگری‌ گاه‌ با دوران‌ مدرن‌ به‌ یک‌ معنا به‌ کار می‌رود.

پروژة‌ فکری‌ مدرنیسم‌ در معنای‌ کلی‌ و فلسفی‌ یعنی‌ آرمان‌ حاکمیت‌ فرد بر زندگی‌ فردی‌ و اجتماعی‌ انسان‌ است که در هنر مدرن نیز کاملا بر شیوهای طراحی و خلق آثار سایه افکنده است. به‌ بیان‌ دیگرعنصر اصلی‌ پروژة‌ فکری‌ و فلسفی وهنری‌ مدرنیسم‌ خردباوری‌ است‌.

اما خردباوری‌ به‌ معنای‌ وسیع‌ آن‌ جوهر فلسفه‌ از آغاز پدید آمدن‌ آن‌ در غرب‌ است‌.پس همان مطلب ابتدایی که بیان کردم را تایید میکند.یعنی تجدد گرایی در هر عصری بوده است .پس مرز های تاریخی هنر را به دید زیبا شناختی میتوان نادیده گرفت.

از ویژگیهای‌ مدرنیسم‌ در عرصة‌ اجتماع‌ سکولاریزاسیون‌ یا زمینی شدن‌ و علمانی‌ گردیدن‌سنت‌ و فرهنگ‌ است‌ که‌ عبارت‌ است‌ از اینکه‌ اختیار تفسیر، توجیه‌ و پاسداری‌ از سنت‌ ازحوزه‌های‌ دینی‌ جدا شده‌ و به‌ قلمرو عرفی‌ جامعه‌ منتقل‌ می‌شود. عرفی‌ شدن‌ دارای‌ دو ساخت‌عمدة‌ عینی‌ و ذهنی‌ است‌. ساخت‌ ذهنی‌ متضمن‌ این‌ نکته‌ است‌ که‌ باورهای‌ متافیزیکی‌بازنگری‌ شود یعنی‌ رویکرد به‌ امور عالم‌، ماهیت‌ دینی‌ خود را از کف‌ داده‌ و علم‌ و هنر در توجیه‌آنها مؤثر می‌شود، آنگونه‌ که‌ جولین‌ بک‌ می‌نویسد: "در اصل‌ استفاده‌ کردن‌ از ساحتهای‌ مختلف‌علم‌ و هنر و دین‌ و... برای‌ تشریح‌ و توجیه‌ یکی‌ از از این‌ بخشها به‌ تنهایی‌ از دستاوردهای‌مدرنیته‌ است‌.

 مابقی در ادامه مطلب

توضیحات بیشتر / دانلود

786

جداکننده