close
تبلیغات در اینترنت
آرامش بعد از طوفان

آرامش بعد از طوفان

در دل این طوفان زندگی ...
که همه باد آو رده ها با خود میبرد ...
دلم به ..
بی همه چیز ...
درکنار تو بودن...
خوش است ...
ای آرامشم بعد از طوفان ها...

(ه.ف)

دنباله نوشتار...