close
تبلیغات در اینترنت
سنگینی دل

سنگینی دل

سنگینی دل را چاره چیست؟ با که باید گفت که بینا باشد...
بر کدام درخت باید آویخت ... خیال ابریمشمی شب هایم را...
بر کدام غصه باید گریست در گورستان آرزو ها...
آه که مرده گان چه راحتند....راستی...
حکم من که نه دل دارم نه صبر... نه توان... نه حوصله....
را باید نزد کدام طبیب برد...که درمانش بداند...

ه.ف

دنباله نوشتار...