close
تبلیغات در اینترنت
حرف سرنوشت

حرف سرنوشت

باز حرف سرنوشت میزنی
باز دل من تند میزند رفیق
باز هم دست تلخت را سوی آخر جاده گرفته ای
باز حس های با تو بودن را غرق گریه میکنی
دنبال بهانه نگرد مرد باش و بگو
من به قهوه های تلخت معتادم
سبد رفتن و یک کرانه دعا دارم برایت
که نکشی دردی که برایم کادو کردی
خوشبختی تو آرزوی سراسر درد و زجر من است

ه.ف

دنباله نوشتار...