close
تبلیغات در اینترنت
مجمع الأحكام‏،شرف الدين محمد بن مسعود مسعودي بخاري‏
درخواست فیلم دانلود سریال جدید دانلود فیلم ایرانی دانلود فیلم خارجی
 • غزل

  غزل " به دار اولی"

 • غزل

  غزل "اهل دام"

 • غزل

  غزل "دارایی"

 • غزل

  غزل " پیش از غم تو "

 • غزل

  غزل "کاشانه"

 • غزل

  غزل "هنر آموز"

 • غزل

  غزل "شب فرقت"

 • غزل :روی دلدار

  غزل :روی دلدار"

 • غزل

  غزل "سبکبار"

 • غزل

  غزل "دوری و دیری "

 • غزل

  غزل "حاجب"

 • غزل

  غزل " آن کیست "

 • دوبیتی

  دوبیتی "چاهی تنگ "

 • دوبیتی

  دوبیتی "تسبیح"

 • غزل

  غزل "پرده دار "

 • غزل

  غزل "دختر بهار"

 • غزل

  غزل "کمان ابرو"

 • غزل :حرف ننوشته

  غزل :حرف ننوشته"

 • غزل

  غزل "بازیچه"

 • شاه بیت های ماندگار (۸۲)

  شاه بیت های ماندگار (۸۲)

 • شاه بیت های ماندگار (۸۱)

  شاه بیت های ماندگار (۸۱)

 • شاه بیت های ماندگار (۸۰)

  شاه بیت های ماندگار (۸۰)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۹)

  شاه بیت های ماندگار (۷۹)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۸)

  شاه بیت های ماندگار (۷۸)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۷)

  شاه بیت های ماندگار (۷۷)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۶)

  شاه بیت های ماندگار (۷۶)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۵)

  شاه بیت های ماندگار (۷۵)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۴)

  شاه بیت های ماندگار (۷۴)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۳)

  شاه بیت های ماندگار (۷۳)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۲)

  شاه بیت های ماندگار (۷۲)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۱)

  شاه بیت های ماندگار (۷۱)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۰)

  شاه بیت های ماندگار (۷۰)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۹)

  شاه بیت های ماندگار (۶۹)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۸)

  شاه بیت های ماندگار (۶۸)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۷)

  شاه بیت های ماندگار (۶۷)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۶)

  شاه بیت های ماندگار (۶۶)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۵)

  شاه بیت های ماندگار (۶۵)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۴)

  شاه بیت های ماندگار (۶۴)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۳)

  شاه بیت های ماندگار (۶۳)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۲)

  شاه بیت های ماندگار (۶۲)

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت

تبلیغات

پخش کننده

پخش تصادفی بیش از ۵۰۰ دقیقه موسیقی سنتی ایرانی

786

جداکننده

مجمع الأحكام‏،شرف الدين محمد بن مسعود مسعودي بخاري‏

 

۷۸۶

معرفى اجمالى:
« مجمع الاحكام» اثر شرف الدين محمد بن مسعود مسعودى بخارى، در موضوع علم نجوم و بيان احكام آن مى‏باشد كه به زبان فارسى و در سال 557 ق، تأليف گرديده است.

ساختار كتاب:
 كتاب با مقدمه مصحح، آقاى على حصورى، در اشاره به نكاتى پيرامون اثر حاضر، آغاز شده است.
 از گفته‏هاى مسعودى، چنين استفاده مى‏شود كه وى به دنبال جمع‏آورى كتاب جامعى در زمينه نجوم بوده كه حاوى نكات و نظريات گوناگون علما و دانشمندان اين علم باشد، اما آنچه اكنون از اين كتاب در دست مى‏باشد، بخشى از آن اثرى است كه او به فكر تأليف آن بوده است.
 قسمت موجود كتاب، داراى بخش‏هاى زير مى باشد:
 مقاله اول، كه حاوى چهار باب زير است:
 1. احوال بروج؛
 2. احوال كواكب سياره؛
 3. احوال كواكب ثابته و طبايع آن‏ها؛
 4. متممات و لواحق اين سه باب.
 مقاله سوم از قسم دوم كه در شناخت كليات احوال عالم مى‏باشد. اين قسمت نيز داراى چند فصل بوده كه در آن‏ها، راجع به سيارات، مباحثى مطرح گرديده است.

گزارش محتوا:
 مقاله اول، پيرامون شناخت احوال بروج و كواكب و آنچه به آن تعلق دارد، مى‏باشد. نويسنده معتقد است مقصود منجمان از توصيف بروج و كواكب به سردى، گرمى، ترس، خشكى، ذكورت و انوثت، اين نيست كه چنين صفاتى در ذات آن‏ها موجود مى‏باشد، زيرا بطلان چنين مطلبى در حكمت ثابت گرديده، بلكه منظور، اين است كه خداوند، هر كدام از اين بروج و كواكب را سبب به وجود آمدن اين اوصاف قرار داده است.
 شروع اين بروج در ترتيب منجمان، از برج حمل مى‏باشد. حمل برجى آتشى، گرم، خشك، ذكر، نهارى و منقلب است. او بر باد صبا، سر و روى انسان، صفرا و سفيدى مايل به سرخى و... دلالت دارد.
 از ديگر بروجى كه توضيحاتى پيرامون آن‏ها، ارائه شده است، عبارت‏اند از:
« ثور»: كه برجى خاكى، سرد، خشك، مؤنث، و ثابت است و بر باد جنوب، گردن انسان، سودا و سفيدى مايل به گندم‏گونى دلالت و تاثير دارد.
« جوزاء»: برجى هوائى، گرم، تر، مذكر و نهارى است و بر باد دبور، دستان انسان و به زردى مايل به سرخى و شيرينى دلالت دارد.
« سرطان»: برجى است آبى، سرد، تر، مونث و منقلب كه بر باد شمال، سينه و پهلوهاى انسان، طعم شور و رنگ‏هاى تيره، دلالت دارد.
« اسد»: برجى است آتشى، گرم، خشك، مذكر، نهارى و ثابت كه بر بادهاى شمال شرقى، دل انسان، صفرا، تلخى و سرخى مايل به سفيدى، دلالت دارد.
« سنبله»: برجى خاكى، سرد، خشك، مونث و ذو جدين است كه بر بادهاى جنوب شرقى، شكم انسان، شورى و زردى مايل به سفيدى، دلالت دارد.
« ميزان»: برجى است هوائى، گرم، تر، مذكر، نهارى و منقلب كه بر بادهاى جنوب غربى، مقعد انسان، خون و سفيدى مايل به گندم‏گونى دلالت دارد و...
 باب دوم، در شناخت طبائع سيارات و تأثيرات آن‏ها بر روى موجودات مى‏باشد، از جمله:
« زحل»: كه سرد و خشك بوده، نحس اكبر است و بر بوهاى بد و زشت دلالت دارد. همچنين بر خواب و قوت ماسكه و از حيوانات نيز به حيوانات زيرزمينى، حشرات، گاو، بز و شتر دلالت مى‏كند.
« مشترى»: گرم، تر و نرم بوده و سعد اكبر است و به روز پنجشنبه و زمين‏هاى عراق، پارس، خراسان، تركستان، بربر، افريقا و طعم‏هاى شيرين و... دلالت دارد.« مريخ»: گرم، خشك و نحس اصغر مى‏باشد. به روز سه شنبه و شهرهاى شام، روم، صقلاب، مغرب، شمال و مزه تلخ دلالت مى‏نمايد.
« خورشيد»: گرم، خشك و سعد است كه به هنگام مقابله، مقارنه و تربيع با ماه، نحس مى‏گردد و ماه را هم نحس مى‏كند و به روز يكشنبه، مجاز، بيت المقدس كوه لبنان و... دلالت مى ‏كند.


 طبايع كواكب ثابته، موضوع باب سوم است كه تعدادشان بسيار زياد است. نويسنده از كتاب جهان دانش نقل مى‏كند كه منجمان، هزار و بيست و دو كوكب را رصد كرده‏اند و كل آن‏ها را در چهل و هشت صورت در آورده‏اند. وى سى و شش عدد ازآن‏ها را نام برده و وضعيت هر يك را تبيين نموده است كه برخى از آن‏ها عبارتند از: الحمل اول الخصيب، رأس المرأة المسلسلة، رأس الغول، جنب الدبران، رأس الجبار، منكب اليمنى و...
 باب چهارم در متممات و توابع باب‏هاى گذشته مى‏باشد.
 نويسنده در اولين فصل اين باب، به اين نكته اشاره دارد كه زحل و مشترى، به خاطر اينكه فلكشان بالاتر از فلك آفتاب است، كواكب علوى ناميده مى‏شوند و در مقابل، زهره، عطارد و ماه، به خاطر قرار گرفتن در زير فلك آفتاب، كواكب سفلى ناميده شده‏اند. كواكب علوى و آفتاب همگى مذكر و زهره و ماه، مونث مى‏باشند. در طلوع و غروب هر يك از اين كواكب، مطالب جالبى وجود دارد كه نويسنده آن‏ها را به نقل از ابوريحان بيان كرده است.
 وى در فصل بعدى، به ارتباط نحوست و سعادت هر يك از اين كواكب با قرب و بعدشان نسبت به آفتاب پرداخته و سپس، خانه‏هاى هر كدام را نام برده است. به گفته او، هر كوكب در خانه خود، به مثابه انسانى است كه در حصن امن خود قرار گرفته.
 در فصل بعدى، به سعادت و نحوست كواكب پرداخته شده است.
 از جمله مباحث مقاله سوم، شناخت طالع‏هاى برج‏هاست. بر فصل بهار برج حمل، فصل تابستان برج سرطان، فصل پاييز برج ميزان و بر فصل زمستان، برج جدى معين گرديده است.

وضعيت كتاب‏
 فهرست موضوعات در ابتدا و كتابنامه منابع مورد استفاده مصحح، در انتهاى كتاب آمده است.
 در آخر كتاب، يادداشت‏هايى در توضيح بعضى از الفاظ مغلق، توسط مصحح، افزوده شده است.
منابع‏
 مقدمه و متن كتاب.

قسمتی از این کتاب را در ادامه مطلب بخوانید.با سلام و ادب.برای جلوگیری از ربات های سرقت کننده مطالب ،لطفا عضو وبگاه شوید. برای این منظور از ایمیل صحیح استفاده نمایید تا بتوانید از طریق تایید لینک عضویت ، عضو وبگاه شوید.سپاس

براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *

اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !
نام کاربری :
رمز عبور :


786

جداکننده