close
تبلیغات در اینترنت
کابوس ماه گرفتگی تقویم

کابوس ماه گرفتگی تقویم

صدایت میکنم
تا آرام شوم
تا که طلوع محبت و مهر شوی باز
در افق بودنم
تا غروب شود
تنهایی
بی هم دمی
سکوت
درد
و همه نقطه چین های در نبود تو

صدایم کن
تا آرزویم شود با هر لحظه با هر تپشِ لحظه
با من ماندنت
آرامش را با
هر واژه ی ساده ات
به من برسان

من هر روز
در تکرار انسان بودنم
و به تو
صدایت
آرامشت
عشقت
نفس های گرمت
در گوش احساسم
نیازی دارم
به درازای شب زلفت
به درازای ناز تو و نیاز من

دوست نداشتن تو
هرگز
هرگز
در توان من که
دز خواب هیچ
چکاوکی نبوده
مگر کابوس ماه گرفتگی تقویمش

ه.ف

دنباله نوشتار...