close
تبلیغات در اینترنت
همه ات احساس است

همه ات احساس است

کوچکی یا که بزرگ
همه ات احساس است

بغلت کوچک و تن از عاطفه داری
خلقتت مهر است وسراسر رنگ امید
بشر از بودنت توست
خدا را تو آوردی زمین

بهانه را هر زمان که خلق کنی
شعری نو در ذهن برگ های سفید
یا تصویری بدیع در قاب نظر
یا که اصواتی عمیق در گوش شب میشوی

کافیست تکرار کنی
آنچه از زن بودن دنیا به تو رسیده است

ه.ف

دنباله نوشتار...