close
تبلیغات در اینترنت
سنگی بزنم دامن تنهایی را

سنگی بزنم دامن تنهایی را

زندگی عمق دارد
مثل چشمان شبت
میشود انداخت به چاه
سنگ تنهایی دوران را
بخورد بر تن آب
تا بلرزد اندکی تنش
مثل دامن تو
راستی دل من میخواهد که بگویم ازتو
با ماه ی که مانده در عمق حضور
سنگی بزنم دامن تنهایی را
و ببینم روی تو را
در همه چاه های پر نور شبم
مثل ماهی که گرفته روشن عالم را

ه.ف

دنباله نوشتار...