close
تبلیغات در اینترنت
از تو انکار ی به بلندی بی رحمی شب

از تو انکار ی به بلندی بی رحمی شب

از من خاطره خروار خروار
از تو انکار ی به بلندی بی رحمی شب
آه
درد همیشه تکرار شونده است
حس تلخ عاشق نشدن در روز های بی معشوق زمان
برای مردی که هر ثانیه مینشیند کنار جای خالی ات
سهمت را بردی
دلم را میگویم
سهمم را اما....

ه.ف

دنباله نوشتار...