close
تبلیغات در اینترنت
روز های دندان برفی

روز های دندان برفی

گذشت روز های دندان برفی ام...
اما..
خاطرات یخ زده در شب های بی تحمل
یعنی که ای کاش...
که تو باشی و دیگر هیچ...
یعنی که صدای احساست را می خواهم...
برای شیرین کردن خانه ی تلخم...
برای باور کردن ابرهای عاشق هر زمستان
برای یلدا نشینی هر شب سرما...
برای خندیدن به سفیدی و برف و خاطره/.

ه.ف

دنباله نوشتار...