close
تبلیغات در اینترنت
شاه بیت های ماندگار ( ۴۹ )
درخواست فیلم دانلود سریال جدید دانلود فیلم ایرانی دانلود فیلم خارجی
 • غزل

  غزل " به دار اولی"

 • غزل

  غزل "اهل دام"

 • غزل

  غزل "دارایی"

 • غزل

  غزل " پیش از غم تو "

 • غزل

  غزل "کاشانه"

 • غزل

  غزل "هنر آموز"

 • غزل

  غزل "شب فرقت"

 • غزل :روی دلدار

  غزل :روی دلدار"

 • غزل

  غزل "سبکبار"

 • غزل

  غزل "دوری و دیری "

 • غزل

  غزل "حاجب"

 • غزل

  غزل " آن کیست "

 • دوبیتی

  دوبیتی "چاهی تنگ "

 • دوبیتی

  دوبیتی "تسبیح"

 • غزل

  غزل "پرده دار "

 • غزل

  غزل "دختر بهار"

 • غزل

  غزل "کمان ابرو"

 • غزل :حرف ننوشته

  غزل :حرف ننوشته"

 • غزل

  غزل "بازیچه"

 • شاه بیت های ماندگار (۸۲)

  شاه بیت های ماندگار (۸۲)

 • شاه بیت های ماندگار (۸۱)

  شاه بیت های ماندگار (۸۱)

 • شاه بیت های ماندگار (۸۰)

  شاه بیت های ماندگار (۸۰)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۹)

  شاه بیت های ماندگار (۷۹)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۸)

  شاه بیت های ماندگار (۷۸)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۷)

  شاه بیت های ماندگار (۷۷)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۶)

  شاه بیت های ماندگار (۷۶)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۵)

  شاه بیت های ماندگار (۷۵)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۴)

  شاه بیت های ماندگار (۷۴)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۳)

  شاه بیت های ماندگار (۷۳)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۲)

  شاه بیت های ماندگار (۷۲)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۱)

  شاه بیت های ماندگار (۷۱)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۰)

  شاه بیت های ماندگار (۷۰)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۹)

  شاه بیت های ماندگار (۶۹)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۸)

  شاه بیت های ماندگار (۶۸)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۷)

  شاه بیت های ماندگار (۶۷)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۶)

  شاه بیت های ماندگار (۶۶)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۵)

  شاه بیت های ماندگار (۶۵)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۴)

  شاه بیت های ماندگار (۶۴)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۳)

  شاه بیت های ماندگار (۶۳)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۲)

  شاه بیت های ماندگار (۶۲)

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت

تبلیغات

پخش کننده

پخش تصادفی بیش از ۵۰۰ دقیقه موسیقی سنتی ایرانی

786

جداکننده

شاه بیت های ماندگار ( ۴۹ )
 • تاریخ ارسال : سه شنبه 26 اسفند 1393
 • موضوعات : شاه بیت ,
 • بازدید : 548 مشاهده

***

عــنــدلــیــبــان چــمــن گــل بــشــمـا ارزانـی         

دل غــمـدیـده ی مـا سـیـر گـلـسـتـان چـه کـنـد؟- ملاهادی سبزواری

***

گــفــتــم از دســت تــو روزی بــنــهــم سـر بـه بـیـابـان         

دســت در زلــف زد و گــفــت‌ کــیـت پـای بـبـسـتـسـت- قاآنی

***

دل خـواسـتـه بـود از مـن دلـداده ولـیـکـن         

جــان نــیــز فـدا کـردم و دلـخـواه نـدیـدم- وحشی

***

مـرغ بـی‌پـر بـه چـه امید قفس را شکند؟         

ورنـه دلـتـنـگ ازیـن عـالـم دلـگیرم من

نـشـود دیـده ی مـن بـاز چـو بادام به سنگ         

بس که از دیدن اوضاع جهان سیرم من- صائب تبریزی

***

نـــظـــری بــر مــن و بــر درد مــن و زاری مــن         

ای بـــه هــجــران تــو مــن زارتــر از زار شــده- اوحدی

***

مــرا ایــن دوســتــی بــا تــو قــضـای آسـمـانـی بـود         

قــضــای آســمــانــی را دگــر کـردن تـوان؟ نـتـوان- عراقی

***

چـون صـبـح، زیـر خـیـمـه ی دلـگـیـر آسـمـان         

در آرزوی یـــک نــفــس بــی‌غــمــانــه‌ایــم- صائب تبریزی

***

تــن نــدادیـم بـه آغـوش زلـیـخـای هـوس         

راضـی از سـلـسـلـه ی زلـف بـه زنـجـیـر شدیم

صـائـب آن طـفـل یتیمیم در آغوش جهان         

کـه بـه دریـوزه بـه صد خانه پی شیر شدیم

***

من ندانستم که خونریز است عشقت های های         

بــهــر قـتـل مـن قـضـا دیـدی چـهـا تـدبـیـر کـرد- فیض کاشانی

***

دی زاهـد دیـن بـودم سجاده نشین بودم         

امــروز چــنــان دیــدم زنــار مــیــان مــن

ســجــاده بــه مـی داده وز خـرقـه تـبـرایـی         

نـه کـفـر و نـه ایـمـانـی درمـانـده ز جـان مـن- عطار

***

آن بـی‌وفـا نـگـر که: جدا گشت و خود نگفت         

روزی دلــی ربــوده ی  ایــن زلــف و خــال بــود- اوحدی

***

شـب عـروسـی تـو عـشـق را کـفـن کـردنـد          

تـرا بـه حـجـلـه ی خون سوگوار من کردند

غــزالِ غــربــتـی ام تـا غـزل غـریـب شـود          

بــرای بــردن تــو از طــلــا رســن کــردنـد - شیون فومنی

***

خود  چه شامیست شقاوت که ندارد انجام         

یـا چـه صـبـحـسـت سعادت که ندارد آغاز- عبیدزاکانی

***

گـفـتـم آن بـه که سر خویش فدای تو کنم         

از مــیــان تــیــغ بـرآورد کـه زنـهـار مـکـن- محتشم کاشانی

***

786

جداکننده